Svářečská škola Ostrava
Škola 111, s.r.o.

 
 
 
 
Svářečská škola školí v celostátním systému CWS ANB a výstupními doklady jsou Osvědčení a svářečské průkazy s celostátní platností.

Minimální podmínkou uchazeče o základní kurz svařování je věk 18 let a zdravotní způsobilost, pro úřední kurz již nemusí uchazeč mít platný základní kurz dané metody svařování

 • periodické přezkoušení svářečů a zaškolených pracovníků z bezpečnostních předpisů podle ČSN 05 0601, ČSN 05 0610, ČSN 05 0630
 • zaškolení svářečských dělníků dle ČSN 05 0705
 • základní kurzy dle ČSN 05 0705 : ZK 111 1.1 a 8, ZK 311 1.1,ZK 135 1.1 a 8 ZK 135 23, ZK 141 1.1 a 8 , ZK 141 23
 • zajišťujeme školení a zkoušky svářečských operátorů ve firmách podle normy ČSN EN ISO 14732 (nahrazuje normu ČSN EN 1418)
 • školení svářečů pro svařování nelegovaných, nízkolegovaných a vysokolegovaných ocelí, hliníku, mědi a jejich slitin podle norem ČSN EN 287-1 a DIN EN 287-1 , ČSN EN ISO 9606-1 až 5 v metodách 111, 131, 135, 136, 141, 311
 • příprava svářečů pro svařování vyhrazených technických zařízení, zařízení pro rozvod plynu podle ČSN EN 12 732
 • příprava svářečů pro svařování tlakových nádob podle NV 182/1999 Sb. /PED/
 • školení a zkoušky páječů podle ČSN EN 13 133
 • doplňkové kurzy a zkoušky svářečů betonářských ocelí na základě požadavků ČSN EN 17 660
 • přípravný kurz pro svařování tyčí dle TP A 216
 • rekvalifikaci pracovníků ve spolupráci s Úřadem práce
 • zajišťujeme školení a zkoušky svářečů ve firmách.

 

Certifikáty a osvědčení pro výuku svařování

osvědčení způsobilosti
osvědčení způsobilosti
registrační list - 1
registrační list - 2
výpis z obchodního rejstříku
výpis živnostenského rejstříku
 
 
 

Kurzy pro svářeče

Škola 111, s.r.o.

Místecká 101/1183, 700 30 Ostrava – Vítkovice

+420 595 002 013
info@skola111.cz, dilna@skola111.cz